Miejskie Centrum Ekologiczne
w Żywcu

Dobroć wody polega na tym, że przynosi ona korzyści dziesiątkom tysięcy rzeczy, mimo że z nikim nie walczy.

Lao-tse