Miejskie Centrum Ekologiczne
w Żywcu

"SMART ŻYWIEC - (r)ewolucja"

"SMART ŻYWIEC - (r)ewolucja"

W dniu 21 grudnia 2021 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. "SMART ŻYWIEC - (r)ewolucja" realizowanego w ramach Programu "Rozwój Lokalny"...