Miejskie Centrum Ekologiczne
w Żywcu

Kontakt

Miejskie Centrum Ekologiczne w Żywcu
Budynek A Urzędu Miejskiego w Żywcu, sala 201
ul. Rynek 2
34-300  Żywiec
mce@zywiec.pl

tel. 033 475 42 56