Miejskie Centrum Ekologiczne
w Żywcu

Jaskier kosmaty

Jaskier kosmaty
Jaskier kosmaty Ranunculus lanuginosus – jeden z 24 dziko rosnących w Polsce gatunków z rodziny jaskrowatych Ranunculaceae. Można go spotkać w żyznych i średnio żyznych lasach liściastych tj. łęgach, buczynach, grądach, żyznych jedlinach, zboczowych lasach lipowo-jaworowych na terenach cienistych i wilgotnych. Siedliska jaskra kosmatego odnotowano również nad rzeką Koszarawą w Żywcu. Pora kwitnienia przypada na okres od maja do lipca. 

Jaskier kosmaty to roślina, osiągająca wysokość do 70 a nawet 100 cm. Posiada krótkie kłącze, o włóknistych korzeniach. Łodyga gęsto i odstająco owłosiona, podobnie jak liście. Często obficie rozgałęziona. Wyposażona w trzy do pięcioklapowe blaszki liści odziomkowych, o siedzącym środkowym odcinku, oraz w szerokojajowate łatki liści. Szypułki w kształcie obłe i owłosione przylegająco. Kwiaty o intensywnej żółtej barwie i nagim dnie kwiatowym osiągają średnicę od 2 do 3 cm. Działki jajowate, odstająco owłosione odstają od płatków. Ponadto mają dwukrotnie krótszy od orzeszka, ślimakowo zwinięty dzióbek na końcu. 

Jaskier kosmaty jest rośliną trującą.

Bibliografia:

  1. „Inwentaryzacją przyrodniczą terenów nadrzecznych nad rzeką Koszarawą w Żywcu wraz z oceną bioróżnorodności oraz koncepcją zagospodarowania tego obszaru na potrzeby edukacji ekologicznej wraz z udziałem w konsultacjach społecznych” dr Paweł Nejfeld, Maj 2017
  2. „Rośliny gór i pogórzy” Teofil Gołebiowski, Wydawnictwo „Sport i turystyka”
  3. Podręcznik metodyczny „Rozpoznawanie roślin na potrzeby waloryzacji przyrodniczych”, praca zbiorowa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  4. Wirtualna Encyklopedia Leśna, Władysław Danielewicz