Miejskie Centrum Ekologiczne
w Żywcu

czwartek, 08 czerwca 2023

Kontrola przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej w Mieście Żywiec

Kontrola przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej w Mieście Żywiec
W dniu 6 czerwca 2023 r. Miasto Żywiec podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Kontrola przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej w Mieście Żywiec”. Zadanie jest współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w Konkursie Inicjatywa Antysmogowa w 2023 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza.

Dofinansowanie w wysokości 194 000,00 zł stanowi 100% całkowitej wartości projektu. Projekt będzie realizowany w terminie od 06.06.2023 do 08.11.2023.

W ramach zadania zostaną zakupione narzędzia i urządzenia konieczne do egzekwowania zapisów uchwały antysmogowej w Mieście Żywiec. Straż Miejska w Żywcu zostanie wyposażona w drona posiadającego systemy teledetekcyjne oraz badające skład dymów z kominów. Dodatkowo przewidziano szkolenie specjalistyczne dla pilotów oraz akcje edukacyjno-informacyjną. Realizacja zadania pozwoli na skuteczna kontrolę incydentów związanych z zanieczyszczaniem powietrza przez mieszkańców.