Miejskie Centrum Ekologiczne
w Żywcu

poniedziałek, 27 maja 2019

Adopcja zwierzaka - podejmij odpowiedzialną decyzję!

Adopcja zwierzaka - podejmij odpowiedzialną decyzję!
Liczba bezdomnych zwierząt w Polsce jest bardzo wysoka. Schroniska są przepełnione psami i kotami, a nowych zwierząt wciąż przybywa. Dostęp do powszechnej sterylizacji oraz kastracji w nieznacznym stopniu przyczynił się do poprawy sytuacji. Problem bezdomności zwierząt nadal jest bardzo poważny. Świadoma adopcja może być bardzo dobrym rozwiązaniem. Znaczący wpływ ma również informowanie, wspieranie oraz promowanie działalności schronisk. 

Zapraszamy na spotkanie w Miejskim Centrum Ekologicznym, które poprowadzi pani Monika Piskozub - Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Żywcu. Na spotkaniu przedstawione zostaną następujące zagadnienia:
  • działalność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Żywcu,
  • dzień z życia psiaka schroniskowego,
  • świadoma adopcja zwierząt,
  • katalog zwierząt do adopcji.
Akcja adresowana jest w szczególności do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zainteresowane osoby/placówki/instytucje udziałem w spotkaniu prosimy o dokonywanie rejestracji do dnia 30 maja br. do godz. 13.00 pod numerem tel. 33 475-42-80 (czynne codziennie od 7:30 do 15:30). Liczba miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.*

Celem spotkania będzie informowanie, wspieranie oraz promowanie działalności schronisk co przyczyni się do zwiększenia świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat bezdomnych zwierząt w naszym regionie.

Informujemy, że na stronie internetowej MCE oraz Facebook’u zostanie zamieszczona fotorelacja z tego spotkania.*Klauzula Informacyjna
Stosownie do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Żywiec, Rynek 2, 34-300 Żywiec, 
tel. 334754200, email: sekretariat@zywiec.pl
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Żywcu: email: ochronadanychosobowych@zywiec.pl
3. Przetwarzanie Państwa Danych Osobowych odbywa się w celu organizacji działań realizowanych przez Miejskie Centrum Ekologiczne w Żywcu (spotkania, konkursy, warsztaty itp.)
4. Dane osobowe pozyskane na mocy przepisów prawa będą przechowywane przez okres 5 lat (okres trwałości projektu).
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów Administratora. Dane Osobowe, które zostaną pozyskane, lecz nie wykorzystane będą natychmiast usunięte.