Miejskie Centrum Ekologiczne
w Żywcu

piątek, 15 listopada 2019

EKO-WARSZATY wykonujemy ozdoby świąteczne z surowców wtórnych

EKO-WARSZATY wykonujemy ozdoby świąteczne z surowców wtórnych
Zapraszamy serdecznie dzieci i młodzież na EKO-WARSZATY poświęcone wykonywaniu ozdób świątecznych z surowców wtórnych.
Spotykamy się w dniu 22 listopada br., o godz. 14.30  w Miejskim Centrum Ekologicznym z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Żywcu (budynek „A”, II piętro, pok. 201).

Zainteresowane osoby/placówki/instytucje udziałem w spotkaniu prosimy o dokonywanie rejestracji do dnia 21 listopada br. do godz. 12.00 pod numerem telefonu 33 475-42-80 (czynne codziennie od 7:30 do 15:30).
Liczba miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.*

Prosimy o zabranie ze sobą na warsztaty:
1. Butelki plastikowej (może być duża lub mała, byle nieuszkodzona).
2. Rulonu po papierze toaletowym.
2. Nożyczek.
3. Kleju (najlepiej magic).

Informujemy, że na stronie internetowej MCE oraz Facebook’u zostanie zamieszczona fotorelacja z tego spotkania.
*Klauzula Informacyjna
Stosownie do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Żywiec, Rynek 2, 34-300 Żywiec, 
tel. 334754200, email: sekretariat@zywiec.pl
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Żywcu: email: ochronadanychosobowych@zywiec.pl
3. Przetwarzanie Państwa Danych Osobowych odbywa się w celu organizacji działań realizowanych przez Miejskie Centrum Ekologiczne w Żywcu (spotkania, konkursy, warsztaty, zajęcia itp.)
4. Dane osobowe pozyskane na mocy przepisów prawa będą przechowywane przez okres 5 lat (okres trwałości projektu).
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów Administratora. Dane Osobowe, które zostaną pozyskane, lecz nie wykorzystane będą natychmiast usunięte.