Miejskie Centrum Ekologiczne
w Żywcu

piątek, 05 lipca 2019

Poznajmy żywiecką Oczyszczalnię Ścieków!

Poznajmy żywiecką Oczyszczalnię Ścieków!

Osoby, które chcą zobaczyć jak na co dzień funkcjonuje Oczyszczalnia Ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu, zapraszamy do rejestracji na spotkanie organizowane przez Miejskie Centrum Ekologiczne. Zwiedzanie odbędzie się w dniu 23 lipca br. i będzie miało charakter edukacyjny.

Na modernizację oczyszczalni ścieków pozyskano dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, co znacząco wpłynęło na poprawę zarządzania gospodarką ściekową na terenie powiatu żywieckiego.

Efektem realizacji projektu jest przede wszystkim: globalne uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprawa jakości wody pitnej, w kąpieliskach, stanu środowiska naturalnego (jakości gleby, wód powierzchniowych i podziemnych), rozwój regionu pod względem turystycznym, przemysłowym i rolniczym oraz zniwelowanie różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej. Zakończenie projektu planowane jest we wrześniu br.

Do głównych zadań Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu należą:
  • produkcja wody pitnej pochodzącej z ujęć na rzece Koszarawie,
  • oczyszczanie ścieków doprowadzanych z miasta Żywca i kilku sąsiednich gmin,
  • świadczenie usług wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • odbiór ścieków bytowych i przemysłowych z rejonu Żywca i kilku sąsiednich gmin,
  • laboratoryjna kontrola jakości wody pobieranej i uzdatnionej,
  • nadzór i laboratoryjna kontrola ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej,
  • wdrażanie nowych technologii poprzez modernizację i rozbudowę istniejących obiektów.

Zapraszamy wszystkich chętnych niezależnie od wieku. Zainteresowane osoby/placówki/instytucje udziałem w zwiedzaniu oczyszczalni prosimy o dokonywanie rejestracji do dnia 18 lipca br. do godz. 13.00 pod numerem telefonu 33 475-42-80 (Miejskie Centrum Ekologiczne czynne jest codziennie od 7:30 do 15:30). Zwiedzanie potrwa około 1,5-godziny. Liczba miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń*(poniżej klauzula informacyjna).

Adres MPWiK: ul. Bracka 66, 34-300 Żywiec.


Źródło zdjęć: 

*Klauzula Informacyjna
Stosownie do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Żywiec, Rynek 2, 34-300 Żywiec, 
tel. 334754200, email: sekretariat@zywiec.pl
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Żywcu: email: ochronadanychosobowych@zywiec.pl
3. Przetwarzanie Państwa Danych Osobowych odbywa się w celu organizacji zajęć realizowanych przez Miejskie Centrum Ekologiczne w Żywcu (spotkania, konkursy, warsztaty, spacery itp.)
4. Dane osobowe pozyskane na mocy przepisów prawa będą przechowywane przez okres 5 lat (okres trwałości projektu).
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów Administratora. Dane Osobowe, które zostaną pozyskane, lecz nie wykorzystane będą natychmiast usunięte.