Miejskie Centrum Ekologiczne
w Żywcu

wtorek, 28 maja 2019

Spacery ornitologiczne po ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej w Żywcu

Spacery ornitologiczne po ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej w Żywcu
Zachęcamy do rejestracji na 1-godzinne spacery ornitologiczne z przewodnikiem, które zostaną przeprowadzone na ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej w Żywcu, w dniu 5 czerwca br. 

Rejon rzek Koszarawa, Soła  jak i Jeziora Żywieckiego są ważnymi siedliskami ptaków z gatunków pospolitych jak i bardzo rzadkich. 

Zapraszamy wszystkich niezależnie od wieku. Zainteresowane osoby/placówki/instytucje udziałem w spacerze prosimy o dokonywanie rejestracji do dnia 3 czerwca br. do godz. 13.00 pod numerem telefonu 33 475-42-80 (czynne codziennie od 7:30 do 15:30). Liczba miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.*

Informujemy, że na stronie internetowej MCE oraz Facebook’u zostanie zamieszczona fotorelacja z tego spotkania.*Klauzula Informacyjna
Stosownie do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Żywiec, Rynek 2, 34-300 Żywiec, 
tel. 334754200, email: sekretariat@zywiec.pl
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Żywcu: email: ochronadanychosobowych@zywiec.pl
3. Przetwarzanie Państwa Danych Osobowych odbywa się w celu organizacji działań realizowanych przez Miejskie Centrum Ekologiczne w Żywcu (spotkania, konkursy, warsztaty, spacery itp.)
4. Dane osobowe pozyskane na mocy przepisów prawa będą przechowywane przez okres 5 lat (okres trwałości projektu).
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów Administratora. Dane Osobowe, które zostaną pozyskane, lecz nie wykorzystane będą natychmiast usunięte.