Miejskie Centrum Ekologiczne
w Żywcu

środa, 04 września 2019

Spotkanie z Prezesem Zarządu Okręgu Ligii Ochrony Przyrody

Spotkanie z Prezesem Zarządu Okręgu Ligii Ochrony Przyrody
Miejskie Centrum Ekologiczne w Żywcu jest nie tylko miejscem, gdzie odbywają się różnego rodzaju spotkania dotyczące tematyki ekologicznej, ale również źródłem inspiracji i zachęty do działań ekologicznych. 

Liga Ochrony Przyrody to najstarsza organizacja przyrodnicza. Jej członkowie dbają o faunę i florę w naszym kraju. Ten piękny ideał poszanowania tożsamości, szacunku do ziemi, miłości do przyrody oraz chęć działania na jej rzecz warto wpajać już od najmłodszych lat.

Jeszcze przed kilkunastoma laty, na terenie powiatu żywieckiego działało mnóstwo kół Ligi Ochrony Przyrody, dziś praktycznie ich nie ma. Chcemy zachęcić Państwa do zaangażowania się tworzeniu nowych kół LOP, które przyniosą korzyści dla Nas wszystkich. W obecnych czasach edukacja ekologiczna jest niezbędna, kiedy tak wiele słyszy się o zagrożeniach dla środowiska naturalnego.

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie z Panem Tadeuszem Ogorzałek Prezesem Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Nowym Sączu, które odbędzie się w dniu 18 września 2019 br., o godz. 11.00. (środa) w Urzędzie Miejskim w Żywcu. Jego uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie wiedzy na temat tworzenia koła LOP, jej podstawowej działalności oraz tego, jak można korzystać z wiedzy w tym zakresie. Jednocześnie informujemy, że każdy z uczestników otrzyma certyfikat, potwierdzający udział w spotkaniu.

Troska o czyste środowisko powinna być dla nas wszystkich priorytetem. Jednak najważniejsza jest dbałość o edukację młodego pokolenia, o którą powinniśmy wspólnie się zatroszczyć.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 11 września br. do godz. 13.00 po numerem tel. 33 475-42-80. Informujemy, że na stronie internetowej MCE oraz Facebook’u zostanie zamieszczona foto i video relacja z tego spotkania.*


*Klauzula Informacyjna
Stosownie do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Żywiec, Rynek 2, 34-300 Żywiec, 
tel. 334754200, email: sekretariat@zywiec.pl
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Żywcu: email: ochronadanychosobowych@zywiec.pl
3. Przetwarzanie Państwa Danych Osobowych odbywa się w celu organizacji działań realizowanych przez Miejskie Centrum Ekologiczne w Żywcu (spacery, spotkania, konkursy, warsztaty, zajęcia itp.)
4. Dane osobowe pozyskane na mocy przepisów prawa będą przechowywane przez okres 5 lat (okres trwałości projektu).
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów Administratora. Dane Osobowe, które zostaną pozyskane, lecz nie wykorzystane będą natychmiast usunięte.