Miejskie Centrum Ekologiczne
w Żywcu

czwartek, 14 czerwca 2018

Budowa ścieżki dydaktycznej w Żywcu

Budowa ścieżki dydaktycznej w Żywcu
Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego

W dniu 5 czerwca 2018 r. Miasto Żywiec i Województwo Śląskie podpisały umowę o dofinansowanie projektu pn.: ”Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa V. Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej
Poddziałanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego w sposób zapewniających zachowanie i dalszą ochronę cennych przyrodniczo terenów, jak również działania na rzecz poprawy świadomości ekologicznej mieszkańców (kampania ekologiczna, działalność Miejskiego Centrum Ekologicznego w Żywcu) i ograniczenia presji ruchu turystycznego na tym obszarze, poprzez jego skanalizowanie w sposób nie zakłócający funkcjonowania objętego projektem ekosystemu (budowa ścieżki dydaktycznej).


Projekt obejmuje swoim zakresem następujące działania:

 1. Budowę ścieżki dydaktycznej edukującej w zakresie walorów przyrodniczych obszaru:
  • od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego I etap
  • od mostu kolejowego poprzez tereny przyległe wzdłuż brzegów rzeki Soły i brzegów Jeziora Żywieckiego II etap
 2. Roboty w zakresie ochrony środowiska:
  • od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego I etap
  • od mostu kolejowego poprzez tereny przyległe wzdłuż brzegów rzeki Soły i brzegów Jeziora Żywieckiego II etap
 3. Utworzenie i wyposażenie Miejskiego Centrum Ekologicznego w Żywcu
 4. Kampanię edukacji ekologicznej
 5. Nadzór inwestorski
 6. Promocję projektu
Planowana całkowita wartość projektu wynosi 4 247 880,00 zł
Współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 3 597 762,90 zł
Fundusze Europejskie

Przeczytaj także...

Prace trwają

Prace trwają

Trwają intensywne prace na nowo powstającej ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej. Wszystkie prace wykonywane są zgodnie ze sztuką budowlaną z zachowaniem wszystkich przepisów prawa oraz zgodnie z projektem. Wspólnie ze współpracownikami na bieżąco monitorujemy sytuację na budowie. Podobnie jak Państwo, nie mogę już doczekać się kiedy ścieżka zostanie otwarta i będzie służyć naszym mieszkańcom, zarówno tym jeżdżącym na rowerach, rolkach a także pieszym. 

Realizacja ścieżki dydaktycznej w Żywcu

Realizacja ścieżki dydaktycznej w Żywcu

Realizacja ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej przebiega bardzo sprawnie. Ścieżka finansowana jest w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, a w 15% z środków Urzędu Miejskiego w Żywcu. Inwestorem jest Urząd Miejski w Żywcu. Planowane zakończenie budowy ścieżki ma nastąpić do końca września 2018 r.

Ścieżka dydaktyczna - postęp prac

Ścieżka dydaktyczna - postęp prac

Burmistrz Miasta Żywca, wspólnie z pracownikami Urzędu Miejskiego, wykonawcami oraz inspektorem nadzoru budowlanego przeprowadził kontrolę postępu wykonywanych prac na ścieżce dydaktycznej, służącej do jazdy na rowerach, rolkach oraz wędrówek pieszych.

Ruszyła budowa!

Ruszyła budowa!

Budowa ścieżki dydaktycznej biegnącej wzdłuż Koszarawy, Soły i Jeziora Żywieckiego ruszyła pełną parą. Obecnie jest to teren budowy. Z uwagi na względy bezpieczeństwa zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców o powstrzymanie się od spacerów na tym obszarze .