Miejskie Centrum Ekologiczne
w Żywcu

poniedziałek, 09 lipca 2018

Ścieżka dydaktyczna - postęp prac

Ścieżka dydaktyczna - postęp prac
Burmistrz Miasta Żywca, wspólnie z pracownikami Urzędu Miejskiego, wykonawcami oraz inspektorem nadzoru budowlanego przeprowadził kontrolę postępu wykonywanych prac na ścieżce dydaktycznej, służącej do jazdy na rowerach, rolkach oraz wędrówek pieszych. Na dzień dzisiejszy zostały wykonane roboty ziemne oraz karczowanie korzeni na odcinku od Mostu Trzebińskiego do Zajazdu Dębina; roboty ziemne, karczowanie krzewów oraz dolna warstwa podbudowy na odcinku od Zajadu Dębina do Mostu Sporyskiego; roboty ziemne oraz karczowanie krzewów na odcinku od mostu Sporyskiego do kładki do Amfiteatru; dolna i górna warstwa podbudowy oraz rozpoczęto montaż obrzeży betonowych na odcinku od wału wzdłuż Soły do Źródełka; roboty ziemne oraz karczowanie krzewów na odcinku od Źródełka do Ośrodka Żeglarskiego Politechniki Krakowskiej.

Docelowo na odcinku od mostu trzebińskiego do kładki do amfiteatru Pod Grojcem nawierzchnia ścieżki zostanie wykonana jako bitumiczna koloru czerwonego o szerokości 2m plus pobocza. Na wale nawierzchnia będzie wykonana z kostki betonowej, bezfazowej koloru czerwonego, o szerokości 2-2,5m. Od Źródełka do Ośrodka Żeglarskiego Politechniki Krakowskiej nawierzchnia wykonana będzie z drobnego kruszywa łamanego. Wzdłuż całej trasy rozmieszczone będą ławki, kosze, stojaki na rowery, miejsca odpoczynku i tablice edukacyjno-informacyjne.
Fundusze Europejskie
Postęp wykonywanych prac przedstawia galeria zdjęć.


Przeczytaj także...

Prace trwają

Prace trwają

Trwają intensywne prace na nowo powstającej ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej. Wszystkie prace wykonywane są zgodnie ze sztuką budowlaną z zachowaniem wszystkich przepisów prawa oraz zgodnie z projektem. Wspólnie ze współpracownikami na bieżąco monitorujemy sytuację na budowie. Podobnie jak Państwo, nie mogę już doczekać się kiedy ścieżka zostanie otwarta i będzie służyć naszym mieszkańcom, zarówno tym jeżdżącym na rowerach, rolkach a także pieszym. 

Realizacja ścieżki dydaktycznej w Żywcu

Realizacja ścieżki dydaktycznej w Żywcu

Realizacja ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej przebiega bardzo sprawnie. Ścieżka finansowana jest w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, a w 15% z środków Urzędu Miejskiego w Żywcu. Inwestorem jest Urząd Miejski w Żywcu. Planowane zakończenie budowy ścieżki ma nastąpić do końca września 2018 r.

Ruszyła budowa!

Ruszyła budowa!

Budowa ścieżki dydaktycznej biegnącej wzdłuż Koszarawy, Soły i Jeziora Żywieckiego ruszyła pełną parą. Obecnie jest to teren budowy. Z uwagi na względy bezpieczeństwa zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców o powstrzymanie się od spacerów na tym obszarze .

Budowa ścieżki dydaktycznej w Żywcu

Budowa ścieżki dydaktycznej w Żywcu

W dniu 5 czerwca 2018 r. Miasto Żywiec i Województwo Śląskie podpisały umowę o dofinansowanie projektu pn.: ”Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.